štítek: Shayne Armstrong

Recenzia: Bait / Tsunami (2012)

Škála pre hodnotenie filmov je skutočne pestrá, od skvelého až po hrozné sa môžete vyjadriť hocijakým prívlastkom, ktorý by dokázal definovať vaše videnie na dané dielo. No treba povedať, že nie všetko je jednoznačné...