štítek: Iwo Kardel

Recenzia: Krtek / Krt / Kret (2011)

Nový európsky film Krt je celovečerným debutom režiséra poľsko-francúzskeho pôvodu Rafaela Lewandowskeho. K jeho predchádzajúcim počinom patrili prevažne krátkometrážne snímky, no najmä dokumenty, v ktorých sa sústreďuje hlavne na politické témy, ktoré sústreďoval na poľské hnutie...