Vlezli byste pro film i do kanálu? Ale nebojte, o tom soutěž nebude.